Il più completo database di cinema in italiano

Departures (2008)

Titolo originale: okuribito
Produzione: Giappone|130 min
Drammatico
Locandina del film Departures

Concorsi e premi

Regia

Yojiro TakitaYojiro Takitaregista

Produzione e Sceneggiatura

Kundo Koyamasceneggiatore
Toshiaki Nakazawaproduttore
Ichirô Nobukuniproduttore
Toshihisa Wataiproduttore

Interpreti e Personaggi

Masahiro MotokiMasahiro Motoki(età:43)
(Daigo Kobayashi)
Tsutomu YamazakiTsutomu Yamazaki(età:72)
(Ikuei Sasaki)
Ryoko HirosueRyoko Hirosue(età:28)
(Mika Kobayashi)
Kazuko Yoshiyuki(età:73)
(Tsuyako Yamashita)
Kimiko Yo(età:52)
(Yuriko Kamimura)
Takashi Sasano(età:60)
(Shokichi Hirata)
Tetta SugimotoTetta Sugimoto(età:43)
(Yamashita)
Tatsuo Yamada(età:85)
Taro Ishida(età:64)
Tarô SuwaTarô Suwa(età:54)
Takao Toji(età:60)

Personale tecnico

Joe HisaishiJoe Hisaishimusiche
Takeshi Hamadadirettore della fotografia
Akimasa Kawashimamontatore
Fumio Ogawascenografo
Etsuko Egawatruccatore
Isao Tsugetruccatore

Voci e Doppiaggio

Versione Italia(2008)