Il più completo database di cinema in italiano

l'idiota (1951)

Titolo originale: hakuchi
Produzione: Giappone|166 min|
Drammatico

Regia

Akira KurosawaAkira Kurosawaregista

Produzione e Sceneggiatura

Akira KurosawaAkira Kurosawasceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Setsuko Hara(età:31)
(taeko nasu)
Masayuki MoriMasayuki Mori(età:40)
(kinji kameda)
Toshiro MifuneToshiro Mifune(età:31)
(denkichi akama)
Yoshiko Kuga(età:20)
(Ayako)
Takashi ShimuraTakashi Shimura(età:46)
(ono, padre di ayako)
Chieko Higashiyama(età:61)
(satoko, madre di ayako)
Minoru Chiaki(età:34)
(mutsuo kayama)
Mitsuyo Akashi
(madre di akama)

Personale tecnico

Akira KurosawaAkira Kurosawamontatore
Fumio HayasakaFumio Hayasakamusiche
Toshio Ubukatadirettore della fotografia