Il più completo database di cinema in italiano

barbarossa (1965)

Titolo originale: akahige
Produzione: Giappone, USA|185 min| |
Drammatico

Regia

Akira KurosawaAkira Kurosawaregista

Produzione e Sceneggiatura

Akira KurosawaAkira Kurosawasceneggiatore
Masato Idesceneggiatore
Hideo Ogunisceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Toshiro MifuneToshiro Mifune(età:45)
(dottor kyojo niide, alias barbarossa)
Yuzo Kayama
(dottor noboru yasumoto)
Kyoko KagawaKyoko Kagawa(età:34)
(pazza)
Kinuyo TanakaKinuyo Tanaka(età:56)
(signora yasumoto)
Chishû RyûChishû Ryû(età:61)
(signor yasumoto)
Tsutomu YamazakiTsutomu Yamazaki(età:29)
(sahachi)
Takashi ShimuraTakashi Shimura(età:60)
(tokubei izumiya)
Ikio Sawamura(età:60)

Personale tecnico

Akira KurosawaAkira Kurosawamontatore
Takao Saitodirettore della fotografia
Asakazu NakaiAsakazu Nakaidirettore della fotografia
Takao Saito (direttore Della Fotografia)direttore della fotografia
Masaru Satômusiche